Huisregels

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Openingstijden
Gastouder SIL is open van maandag tot en met vrijdag van 06.30 uur – 18.00 uur
(Andere tijden kunnen eventueel in overleg)
Gastouder SIL vangt kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar.

Tarieven
Gastouder Sil stelt ieder jaar haar uurtarieven vast. Deze tarieven worden bekend gemaakt via een brief/mail aan de vraagouders en op de website https://www.gastoudersil.nl/tarieven.

Naast het uurtarief van de gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 2 maanden van te voren doorgegeven. Bij niet akkoord gaan met de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Inbegrepen in uurtarief
Broodmaaltijd (middag), Tussendoortjes, drinken en de warme maaltijd is tot en met 4 jaar bij de uur prijs inbegrepen. Voor de leeftijd van 5 t/m 8  jaar reken ik voor de warme maaltijd €1,50 per kind. Voor de leeftijd van 9 t/m 12 jaar word er €2,50 per kind / per warme maaltijd gerekend. Baby voeding (borstvoeding/flesvoeding/groente hapje) en speciale voeding i.v.m. allergieën of dieet zelf meegeven. Altijd één voeding extra mee geven en alle voeding voorzien van naam/datum en eventuele bereidingswijze/instructies.

Verzorgingsproducten, luiers en luierdoekjes en zonnebrandcrème zijn niet inbegrepen, deze dient de ouder te verschaffen of extra te vergoeden.

Beëindiging opvang
Gastouder SIL kan met onmiddellijke ingang de opvang opschorten of de overeenkomst beëindigen, wanneer er sprake is van een van de volgende zaken;

– Wanneer u niet voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement van Gastouder SIL
– Wanneer het betalingsgedrag niet volgens afspraak is.
– De plaatsing van het kind een bedreiging, gevaar en/of belasting vormt voor het kind zelf, voor de gastouder en/of voor de andere aanwezige kinderen.

Opvang:
Het afzeggen van opvang dient 48 uur van te voren aangegeven te worden, anders worden de afgesproken uren gewoon in rekening gebracht.
Minimale afname qua opvang uren zijn 4 uur per opvang moment. De uren die vast staan in het contract, worden altijd berekend. Deze uren zijn gereserveerd voor uw kind. Een extra dag(en) of tijd, worden extra berekend.

Vakantie en sluitingsdagen
Minimaal 2 maanden van te voren geven de vraagouders hun vakantie door, dit geldt ook voor de gastouder. In het geval van verlof vanwege een uitzonderlijke reden (huwelijk/overlijden/bezoek specialist) word dit zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de vraagouders. Vakanties en sluitingsdagen van Gastouder SIL vind u op de website “https://www.gastoudersil.nl/vrije-dagen/”

Ziekte en afwezigheid gastkind
Bij afwezigheid/vakantie van het kind worden de contracturen 100% doorberekend.
Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg. In de meeste gevallen is uw kind welkom, mits er geen besmettingsgevaar is en uw kind geen koorts heeft en vervoerbaar is, i.v.m. schoolgaande kinderen

Wanneer het kind in de loop van de opvang ziek wordt (koorts, overgeven en/of diarree). Dan dient de ouder het kind binnen 90 minuten, nadat de gastouder hierover heeft gebeld, te komen ophalen. De uren dat het kind niet aanwezig is geweest als gevolg van ziekte worden in rekening gebracht aangezien deze uren gereserveerd waren voor uw kind

Ziekte gastouder
Als de gastouder of 1 van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet beschikbaar is i.v.m. ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder, het GOB kan u daarmee helpen, indien gewenst.

Wen uren   
Een gastkind kan gebruik maken van wen uren, dit is ongeveer 2-3 uur, in de week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos. Wilt u meer dagen/uren laten wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale opvangtarief. Het is fijn als in deze wen uren(bij een baby), een slaapje en voedingsmoment valt. Tijdens de wen uren dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Halen en brengen:
Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien ik deze persoon nog niet ken, dient deze persoon zich aan de voordeur te legitimeren. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt. Het kan soms even duren voordat de deur open gedaan wordt, bijvoorbeeld als de gastouder net een luier aan het verschonen is of een kindje van/naar bed haalt/brengt. Wacht rustig even bij de deur.

Standaard meegeven
Graag standaard in de tas: speen(indien nodig), slaapzak, reservekleding, Luiers, luierdoekjes, sudocreme/zinkzalf, zonnebrandcrème, thermometer, fles/tuitbeker/rietjes beker(voorzien van naam), flespoederbakje(voorzien van naam en hoeveelheid water die erin moet) Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven en bij borstvoeding kan de gastouder een extra flesje(voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren voor in geval van nood.

Verjaardagen, afscheid en kleurplaten verjaardag.
Verjaardagen en afscheid van de gastkinderen vieren we in de opvang, op of rond de verjaardag/afscheid van het kind (in overleg kiezen we daarvoor de datum) Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vind. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kan bekijken. Voor de verjaardagen van papa’s, mama’s ,opa’s en oma’s, broertjes of zusjes en bruiloften kan uw kind een kleurplaat maken (graag een week van te voren doorgeven, via mail of app)

Spelen
We proberen elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan, wilt u daar rekening mee houden met de kleren die u uw kind aantrekt (deze kunnen vies worden) Heeft u liever dat uw kind speelkleren voor buiten aankrijgt, wilt u die dan meegeven en even doorgeven aan de gastouder. Ook binnen spelen/knutselen we, de gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden. Voor buitenspelen is het handig, als het regenachtig is, dat uw kind regenlaarzen mee heeft.

Vervoer
De gastouder vervoert de kinderen, op de fiets (de baby’s en dreumesen in de Maxi-Cosi /babyschaal of peuterschaal in een fietskar), hierop zit een huif tegen regen en wind, of in de buggy, duo-wagen. De grotere kinderen, kunnen zelf lopen. Door ondertekening van deze huisregels gaat u akkoord met het vervoer met de auto, op de fiets, in fietskar, of 1 van de buggy’s.

Slapen
Na de opvang zorgt de gastouder dat het beddengoed gewassen word. De gastkinderen slapen in een stapel ledikant. Voor inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Medicijnen en allergieën
In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties. Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.

Hygiëne en veiligheid
Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uitgedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes(zelf meegeven) of op sokken/blote voeten lopen. Vraagouders hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken mits zij de blauwe schoentjes gebruiken die bij de voordeur liggen. Natte of vieze schoenen dienen wel in de hal uit getrokken te worden.

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien. De opvanglocatie is voorzien van extra beveiligingen op lades en kastdeuren en stopcontacten. Iedere verdieping is voorzien van minimaal één rookmelder.

Aansprakelijkheid
Liever geen eigen speelgoed meenemen naar de gastouder.

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek. 

Gastouder SIL is niet aansprakelijk voor schade aan kleding zoals scheuren en/of vlekken door het spelen. (er kan speciale buiten speel kleding mee gegeven worden)
Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, ouders blijven verantwoordelijk voor de schade die door hun kind word toegebracht, ook als dit gebeurd tijdens de opvang bij de gastouder. (Art. 6:164 en 6:169 van het Burgerlijk Wetboek).

Akkoord
Zowel Gastouder SIL als de vraagouder ondertekenen dit reglement.
Door het ondertekenen geven zijn aan akkoord te gaan met de gehele inhoud. Aangezien dit document digitaal word ondertekent en beveiligd, is een paraaf op iedere pagina niet nodig. Een handtekening op de laatste pagina is daardoor voldoende.