Coronavirus en Kinderopvang

Het mag duidelijk wezen dat het corona virus iedereen bezig houdt, zo ook in de kinderopvang.

Op 15 maart maakte de overheid bekend dat scholen, kinderdagverblijven, horecagelegenheden en sportclubs in heel Nederland hun deuren sluiten om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.
Dit is een aanvulling op de extra maatregelen van het Ministriele Commissie Crisisbeheersing en het RIVM donderdag 12 maart aankondigden. De looptijd van de maatregelen is uitgebreid tot en met 6 april 2020.

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de opvang.

Corona COVID-19 eigen bijdrage gastouder Gastouder SIL kinderopvang Opvang toeslag